GrillSymbol PRO series pannset har testats av Inspecta Group.

 

GrillSymbol har från första början satsat hårt på säkerheten. Våra produkter svarar mot kraven i Direktiv 2009/142/EC och hela produkten är certifierad under CE1336-10.

 

Det faktum att våra produkter har ett tredubbelt vindskydd är inte endast positivt för gasolekonomin och upphettningen utan säkerställer  dessutom den låga yttemperatur som krävs i Direktiv 2009/142/EC  där lägsta tillåtna yttemperaturer på yttre delar begränsas.

Härigenom minskar avsevärt risken för brännskador vid oavsiktlig beröring.

 

  1. Temperaturtest: sidopanelen (yttersta lagret i det tredubbla vindskyddet) är säkert och har en maximal yttemperatur på +60 C. (Om exempelvis utomhustemperaturen är +20 C plus 60 = 80 C)  Det tredubbla vindskyddet är därför bl. a. ett gott barnskydd.
  2. Stabilitetstest: det tredubbla vindskyddet är kraftigt och kan bära vikten av samma matvolymer som pannans djup tillåter.
  3. Tändningstest: click and Cook systemet är teatat av Inspecta Group och befunnet säkert och pålitligt.

 

Inspecta Group: www.inspecta.com

GrillSymbol Products