Användarinstruktion och garantivillkor
för stekhällar gasol / gasol wok /Cataplana set av modellerna: PRO- 960; PRO-960-3; PRO-960i; PRO-915; PRO-720; PRO-720i; PRO- 675; PRO-580; PRO- 580i; PRO-545; PRO-460; PRO-460i; PRO-450; PRO-545-CAT; PRO-545i-CAT; PRO-450-CAT; PRO-450i-CAT; Basic-580, Basic-720, Basic-960


OBSERVERA att det är användarens skyldighet att läsa igenom användarinstruktionen. De ovannämnda hällarna är avsedda att eldas med gasol och får endast användas utomhus.

 

Säkerhetsföreskrifter:

 • Panna med tänd brännare får inte lämnas oövervakad.
 • Barn får inte använda utrustningen.
 • Utrustningen är endast avsedd för utomhusbruk.
 • Utrustningen är avsedd för specifikt bruk.
 • Pannan blir varm under drift och kan brännas. Vi rekommenderar att använda värmehandskar.
 • Förflytta aldrig gasolflaskan eller utrustningen under användning.
 • Vid förflyttning, betänk att pannan inte är monterad utan lös.
 • Demontera aldrig komponenter från en igångvarande enhet.
 • Förvara inte brandfarligt material nära igångvarande enhet.
 • Gasolbrännaren får endast repareras av auktoriserad verkstad.
 • Stäng alltid gasolflaskans och brännarens reglage efter användning.
 • Om du känner gaslukt – stäng reglagen omedelbart.
 • Använd aldrig en tekniskt defekt utrustning.
 • Förvara inte gasolflaskan i direkt solljus.
 • Gasolslangen bör bytas vartannat år.
 • Vid uppmontering av hällarna skall benens infästningsbultar alltid dras åt.

 

Tekniska specifikationer, beståndsdelar: (se ritningen på baksidan av häftet)

 • 1–3 ringad gasolbrännare (6,5; 11,4 eller 21 kW)
 • Ben, 3 stycken
 • Stekhäll i 3–5mm stål eller rostfritt stål
 • Vindskydd/enhetsstödstruktur (i rostfritt stål)
 • Fästelement (monterade i enheten)
 • Pannans lock (bara för Cataplana modeller)

Kompatibla gasflaskor: 5 kg, 10 kg och 11 kg med både stål och kompositförpackning. Gasflaska ingår ej.

 


Tändning och användning:

 1. Kontrollera att det finns gasol i flaskan.
 2. Kontrollera att reduktionsventilen är korrekt monterad på gasolflaskan.
 3. Använd reduktionsventil 30 mbar med max kapacitet 1 kg/h.
 4. Kontrollera att alla anslutningar sitter korrekt och tätt.
 5. Kontrollera först att brännarreglagen står i ”OFF” och öppna därefter gasolflaskans reglage.
 6. Öppna brännarens reglage i enlighet med markeringarna. Tryck in knappen för elektrisk tändning (finns inte på PRO-460 och Basic-modeller).
 7. Om brännaren inte tänds, stäng reglaget på gasolflaskan, låt gasolen i brännaren spridas ut och gör ett nytt försök om ett par minuter.

 

Stekhällens temperatur:

 1. Med gaskranar fullt öppna kommer stekhällens temperatur snabbt att uppnå en yttemperatur på över 300 C i mittpartiet och över 200 C runtom. Detta upphettningsläge använder man sig normalt av endast under initialskedet eller snabb-upphettning och sällan vid vanlig matlagning!
 2. Gaskranar halvöppna: detta läge används för medelstora och höga belastningar.
 3. Gaskranar minimalt öppna: används vid låg belastning. Temperaturerna kan variera mycket, från lufttemperatur, vind och mängden mat i pannan. Med gaskranar är det möjligt att justera temperaturen efter dina behov. Beakta att temperaturerna kan komma att variera betydligt beroende på bland annat lufttemperatur, vindstyrka och den totala mängden mat på stekhällen. Det blir dock snabbt en vana att med hjälp av brännarreglagen anpassa stekhällens temperatur till det aktuella behovet.


Instekning av den nya stekhällen:

OBS! inox hällar behöver inte stekas in Innan användning ska pannan köras in, varvid ett skyddande lager mot bränning bildas. Det skyddande lagret ger pannan rostbeständighet och de bästa bakegenskaperna som man förknippar med t.ex gamla tiders gjutjärnspannor! Gör så här: tänd brännaren på medelhög effekt och häll sedan ett tunt lager matolja i pannan. Värm i 10-15 minuter, tillsätt olja om det behövs och låt sedan kastrullen svalna. Rengör ytan på den kylda pannan från oljerester (ta även bort korrugerade ytor).

Upprepa denna process tills större delen av pannytan har blivit mörk och metallytan har blivit slät. Se till att temperaturen inte blir för hög vid uppvärmning, eftersom det kan få motsatt effekt och bränna bort skyddsskiktet. Vid förbränning med fett brinner oljerester från hela pannans yta, men ett skyddande lager bildas på kanterna efter den första tillagningen.


Underhåll av stekhällen:

Rengöring av stålpannan: det rekommenderas inte att tvätta stålpanna med vatten, eftersom vatten suger upp det brända skyddsskiktet på pannan och kan orsaka rost. Om så är fallet måste de första instekninsstegen som beskrivs ovan upprepas.

Pannans yta rengörs med grovt salt – efter användning och matrester avlägsnas, skaka det grova saltet i en het panna (med gasolbrännaren tänd), det gamla fettet absorberas i saltkristallerna. Ta bort saltet från pannan med ett papper eller trasa, applicera ett tunt lager olja eller fett på pannan – salt orsakar
rost vid kontakt med vatten och lagring i fuktiga förhållanden. Pannan får inte rengöras med rengöringsmedel – detta lämnar en obehaglig smak i maten. Om ett tjockt och ojämnt lager av smuts har samlats på pannan kan det tas bort med en metall- eller träspatel.

Rengöring av pannan i rostfritt stål: den kan tvättas med vatten med en borste, disktrasa eller svamp. Diskmedel kan användas och sköljas sedan noggrant. Om pannan i rostfritt stål har ett bränt lager som inte lossnar lätt kan det tas bort med en mjuk skrubbsvamp i metall. Häll lite vatten i pannan och gnugga in de brända matresterna från pannans yta med svampen. Under tiden sköljer du pannan. Man måste ta hänsyn till att den slipande skrubbsvampen lämnar lätta slipmärken på pannans polerade yta, vilket inte påverkar matlagning. Den hårdare metallsvampen lämnar starkare märken men skadar inte pannan.
Rengöring av vindskyddet: alla delar av vindskyddet är tillverkade av rostfritt stål. Eventuella avlagringar, matrester, olja och fett som ansamlats på utsidan kan enkelt avlägsnas med vanligt diskmedel och sköljas av.

Rengöring av gasolbrännaren: brännarringarna kan rengöras från lättare smuts, sot eller liknande genom avtorkning med en fuktad tygtrasa och ifall de små hålen sätts igen kan dessa enkelt rensas med en tunn metalltråd.

Vad ska man göra om pannan har stått utanför under vintern och rostar?

För att rengöra pannan från rost, gör följande:

 1. Om pannan har ett kraftigt lager av rost, ta bort det med en grilltrådborste (en starkare stålborste kan också användas).
 2. Tänd gasbrännaren och värm pannan.
 3. Ta bort rost med en stekspade eller stålborste – med värmen kommer smuts och rost lättare bort.
 4. Låt kastrullen svalna och skölj av smutsen. Upprepa proceduren om det behövs.
 5. När rosten har tagits bort från pannytan, smörj eller spraya pannan med matolja.
 6. Oljan brinner i pannan och bildar ett nytt skyddande lager. Det är bäst att göra ovanstående åtgärder precis innan grillning, du behöver inte värma grillen separat. Proceduren tar ca 15-20 min. Om du har en stålpanna och håller den under bar himmel är det mer sannolikt att den rostar. För att förhindra detta rekommenderar vi att stålpannan förvaras på ett torrare ställe, särskilt
  under vintern.


Garanti:

 1. Utrustningen och dess delar har en 24 månaders tillverknings- och materialgaranti. Garantin är endast giltig mot uppvisande av de ursprungliga köpehandlingarna.
 2. Garantin omfattar inte utbildning, underhåll, rengöring återställande av produkten till nyskick eller eliminering av fel förorsakade av felaktig användning.
 3. Garantin omfattar inte heller normalt slitage av utrustningen, rostangrepp eller konsekvenser av felaktig roståtgärdning eller obetydliga repor uppkomna vid användning.
 4. Om fel på produkten eller dess delar uppstår under garantiperioden skall säljaren i första hand kontaktas.
GrillSymbol Products