Användarinstruktion och garantivillkor för stekhällar av modellerna:

PRO-960, PRO-960 light PRO-960inox, PRO-915, PRO-720, PRO-720 inox, PRO-675, PRO-580,PRO-580 inox,PRO-545, PRO-460, PRO-460 inox, PRO-450, PRO-450 inox; PRO-545-CAT, PRO-545i-CAT, PRO-460-CAT, PRO-460i-CAT

OBSERVERA att det är användarens skyldighet att läsa igenom användarinstruktionen.

De ovannämnda hällarna är avsedda att eldas med Gasol och får endast användas utomhus.

Säkerhetsföreskrifter:

 • Panna med tänd brännare får inte lämnas oövervakad
 • Barn får inte använda utrustningen
 • Utrustningen är endast avsedd för utomhusbruk
 • Utrustningen är avsedd för specifikt bruk
 • Pannan blir mycket het vid användning och kan ge brännskador
 • Förflytta aldrig gasolflaskan eller utrustningen under användning
 • Vid förflyttning, betänk att pannan INTE är monterad utan LÖS
 • Var speciellt försiktig med den lösa pannan om anläggningen har hjul
 • Demontera aldrig komponenter från en igångvarande enhet
 • Förvara inte brandfarligt material nära igångvarande enhet
 • Gasolbrännaren får endast repareras av auktoriserad verkstad
 • Stäng alltid gasolflaskans och brännarens reglage efter användning
 • Om du känner gaslukt – stäng reglagen omedelbart
 • Använd aldrig en tekniskt defekt utrustning
 • Förvara inte gasolflaskan i direkt solljus
 • Gasolslangen bör bytas vartannat år
 • Vid uppmontering av hällarna skall benens infästningsbultar alltid dras åt

 

Tekniska specifikationer, beståndsdelar

 • Stekhäll och wok-panna
 • 1-3 ringad  gasolbrännare
 • Stödstrukturen i vindskyddet är tillverkat av rostfritt stå
 • Ben, 3 stycken, tillverkade av rostfritt stål.
 • Gasslang, 1,2 m.
 • Reduktionsventil, 30 mbar, SWE standard.
 • Slangklämmare, 2 stycken.

 

Tändning och användning:

 1. Kontrollera att det finns gasol i flaskan
 2. Kontrollera att reduktionsventilen är korrekt monterad på gasolflaskan
 3. Använd reduktionsventil 30 mbar med max kapacitet 1 kg/h
 4. Kontrollera att reduktionsventilens anslutningstätning är oskadd
 5. Kontrollera att alla anslutningar sitter korrekt och tätt
 6. Kontrollera först att brännarreglagen står i ”OFF” och öppna därefter gasolflaskans reglage
 7. Öppna brännarens reglage i enlighet med markeringarna
 8. Tryck in knappen för elektrisk tändning (finns inte på 450-460 serien)
 9. Om brännaren inte tänds, stäng reglaget på gasolflaskan, låt gasolen i brännaren spridas ut och gör ett nytt försök om ett par minuter

 

Stekhällens temperatur:

Med gasolbrännarens reglage fullt öppna kommer stekhällens temperatur snabbt att uppnå en yttemperatur på över 300 C i mittpartiet och över 200 C runtom. Detta upphettningsläge använder man sig normalt av endast under initialskedet eller snabb-upphettning och sällan vid normal matlagning.

 1. Med gasolbrännarens reglage halvöppna uppnår man ett värmeläge lämpligt för normal- men även högbelastning i avseende av mängden mat att steka.
 2. Med gasolbrännarens reglage ställda i minimalläge uppnår man lätt ett värmeläge tillräckligt för små matmängder.

Beakta att temperaturerna kan komma att variera betydligt beroende på bland annat lufttemperatur, vindstyrka och den totala mängden mat på stekhällen.

Det blir dock snabbt en vana att med hjälp av brännarreglagen anpassa stekhällens temperatur till det aktuella behovet.

VIKTIGT

Instekning av den nya stekhällen: (OBS! inox hällar behöver inte stekas in)

Innan en ny stekhäll i varmvalsat stål tas i bruk för matlagning är det mycket viktigt att en korrekt inbränning och instekning görs.

Detta steg  medför dels att olika industriella oljor och slaggprodukter bränns bort och ett nytt skyddande fettskikt tillförs som sedan bidrar till att ge stekhällen de goda stekegenskaper som man förknippar med t.ex gamla tiders gjutjärnspannor!

Gör så här:

Metod 1.: (OBS! inox hällar behöver inte stekas in)

Värm stekhällen på halv effekt båda ringarna, ca 15 minuter med ett tunt skikt t.ex rapsolja i botten, låt pannan svalna och torka sedan av oljan och eventuella avlagringar!

Upprepa sedan detta tills hela pannan förblir mörk/svart efter avsvalnande!

Metod 2.: (OBS! inox hällar behöver inte stekas in)

För ett snabbare resultat, håll pannan het under hela proceduren. Tillför ny olja eller fett/ister upprepade gånger och skrapa av med stålspackel och torka med tidningspapper, det luddar minst!

Låt inte pannan bli för het då du riskerar att bränna bort allt fett, även din nya instekningsyta!

Generellt ger en upphettningstid på ca 30 minuter med ett flertal infettningar/avtorkningar ett godtagbart resultat som visar sig genom att:

 • Pannan förblir mörk/svart efter avsvalnande.
 • Du har en bra stekyta som inte bränner vid  maten du steker.
 • Maten får en god smak, inte vidbränd.

 

Underhåll av stekhällen:

Använd ALDRIG diskmedel – då får du börja om från början med ny infettning!!!!!

Rengöring av stekhällen – trots att man kan koka bort matrester med vatten rekommenderas detta inte som standardmetod eftersom man då också måste se till att förnya det skyddande fettskiktet på stekhällens yta som förhindrar uppkomsten av rost!

Ett bra sätt att rengöra pannan är därför att först avlägsna alla lösa och avskrapbara rester med hjälp av en stålskrapa/spackel! Därefter häller man ned en näve grovt salt i den varma pannan, mellanläge på brännarna.

Gammalt fett och olja kommer då att absorberas av saltkristallerna vid omrörning och kan sedan lätt avlägsnas tillsammans med saltet.

Det rekommenderas dock att regelbundet återinfetta stekhällen under uppvärming med olja/ister för att bibehålla optimala stekegenskaper , t.ex. en gång per månad.

Rengöring av pannan i rostfritt stål – den kan tvättas med vatten med en borste, disktrasa eller svamp. Diskmedel kan användas och sköljas sedan noggrant. Om pannan i rostfritt stål har ett bränt lager som inte lossnar lätt kan det tas bort med en mjuk skrubbsvamp i metall. Häll lite vatten i pannan och gnugga in de brända matresterna från pannans yta med svampan. Under tiden sköljer du pannan. Man måste ta hänsyn till att den slipande skrubbsvampen lämnar lätta slipmärken på pannans polerade yta, vilket inte påverkar matlagning. Den hårdare metallsvampen lämnar starkare märken men skadar inte pannan.

Rengöring av vindskyddet:

Alla delar av vindskyddet är tillverkade av rostfritt stål. Eventuella avlagringar, matrester, olja och fett som ansamlats på utsidan kan enkelt avlägsnas med vanligt diskmedel och sköljas av.

Rengöring av gasolbrännaren:

Brännarringarna kan rengöras från lättare smuts, sot eller liknande genom avtorkning med en fuktad  tygtrasa och ifall de små hålen sätts igen kan dessa enkelt rensas med en tunn metalltråd.

Felsökningsschema:

Fel:

 

 

 Orsak: 

 

 

 Gör så här:

 

 

Gaständningen fungerar inte: ingen gnista.

 

 

Batteriet i tändsystemet är tomt.

 

 

 Sätt i ett nytt batteri.

 

 

Gaständningen tänder inte trots gnista.

 

 

Gasolreglagen är inte öppna

 

 

Kontrollera gasolreglagen.

 

 

Gaslågan tänds inte eller slocknar oavbrutet.

 

 

Felanvändning, alltför stark vind eller tom gasolflaska.

 

 

Se avsnittet: “Tändning och användning”

i händelse av mycket stark vind,

sök lä eller använd tält som skydd!

Kontrollera gasolmängden i flaskan.

 Gasollågan är gul.

 

 

Gasolen I flaskan håller på att ta slut eller smuts har kommit in i brännarens ventiler.

 

 

Kontrollera att gasolflaskan inehåller gasol.

Kontrollera brännarreglagens ventiler som

sitter rakt under reglagekåpan.

Avlägsna smuts vid behov.

 

 

Stekhällen instabil på sina ben. Benens infästningsbultar inte åtdragna.

 

 

 Dra åt bultarna

 

 

 

Garanti:

 1. Utrustningen och dess delar har en 24 månaders tillverknings- och materialgaranti. Garantin är endast giltig mot uppvisande av de ursprungliga köpehandlingarna.
 2. Garantin omfattar inte utbildning, underhåll, rengöring återställande av produkten till nyskick eller eliminering av fel förorsakade av felaktig användning.
 3. Garantin omfattar inte heller normalt slitage av utrustningen, rostangrepp eller konsekvenser av felaktig roståtgärdning eller obetydliga repor uppkomna vid användning.
 4. Om fel på produkten eller dess delar uppstår under garantperioden skall säljaren i första hand kontaktas.
GrillSymbol Products