Vår webbverksamhet uppfyller kraven enligt alla relevanta regler samt tillämplig EU-lagstiftning och Republiken Estlands lagar. Med personuppgifter avses uppgifter som GrillSymbol OÜ använder för att ingå avtal med Kunden, uppfylla sina åtaganden, kontakta Kunden vid behov och leverera ordern.

 

  • Samtliga personuppgifter av Kunden som uppges vid besök och köp i webbutiken grillsymbol.ee hanteras som konfidentiell information.
  • Kundens personuppgifter i webbutiken grillsymbol.ee inkluderar namn, postadress, telefonnummer och e-postadress.
  • GrillSymbol OÜ yppar inte uppgifterna till någon tredje part och Kunden äger rätt att vid behov begära att hans/hennes uppgifter raderas från webbutikens databas.
  • Insamlade personuppgifter möjliggör att underrätta kunder om våra nyheter, kampanjer och andra händelser. En kund som inte längre vill vara med i listan för nyhetsbrevet kan vid behov själv radera sig från adressatlistan.
  • En krypterad datakommunikationskanal med banker garanterad säkerheten av Köparens personuppgifter och bankuppgifter.
GrillSymbol Products