Här nedan några tips lämnade av Enn Tobreluts. Europa Champion i BBQ/Grillning, författare till flere grill-, BBQ- och köttkokböcker. BBQ domare och medlem i Kansas City (KCBS) och Brittiska BBQ Society (BBBQS), medlem i det Estländska BBQ Association samt styrelsemedlem, grundare av och huvuddomare i den Estniska Grill Unionen.

Under de senaste två åren har Enn utökat sin erfarenhet av BBQ i London, där han förestått köket hos Bodean´s BBQ Restaurant och stått ansvarig för cateringverksamheten. För närvarande verkar Enn genom sitt företag  Q&QLtd inom såväl catering, som BBQ / Grill och köksmästarutbildningar i England där han samtidigt är GrillSymbol Ltd´s distributör.

 • Ugnen skall ha två skorstenar eftersom en ugn med bara en skorsten aldrig kan fördela rök och temperatur helt jämnt. Det är också viktigt att tillredningsdelen, ugnen, är placerad ovanför eldstaden.
 • Tjockleken på väggarna är viktig och bör uppgå till 3 mm för att göra utrustningen oberoende av inverkan av blåst och låga yttertemperaturer.
 • Inplaceringen av kött i ugnen skall vara lätt och tillgängligheten vid ösning/pensling god genom en centralt placerad lucka framom rökgallret.
 • Det är en fördel om ugnen/tillredningsdelen har två fettplåtar intill varandra och som utan att bli för tunga kan tas ut och in genom frontluckan.
 • För att reglera fuktigheten är det viktigt att vattenplåten kan dras ut från ugnens sida och under fettplåten.
 • All plåtar bör vara minst ca 40 mm djupa för att med lätthet kunna tas ut och sättas in med ett vätskeinnehåll som inte får skvalpa över kanterna.
 • Rökgallret bör vara lättrengjort. En klar fördel om det är gjort av rostfritt stål.
 • Ifall ugnen är försedd med två rökgaller inebär detta en klart ökad kapacitet.
 • Det är viktigt att BBQ Ugnen är ytbehandlad med en färg som tål höga temperaturer.
 • En behållare för aska inunder eldstaden borgar för ett bättre drag.
 • Botten i eldstaden bör vara en gjutjärnsrist för jämnaste drag och hållfasthet.
 • En bra BBQ ugn kan ha nivellerbara ben för att enkelt kunna ställas i våg, Viktigt för att de olika plåtarnas vätskeinnehåll inte skall rinna över kanterna vid hantering.
 • Riktigt stora ugnar, över 120 kg, bör ha hjul för att underlätta tranportering.
 • Värmeplattan på eldstaden bör vara reglerbar i höjdled så att temperaturen på BBQ såsen, Glaze-mixen eller ösningsskyn kan styras.
 • En termometer på utsidan av BBQ ugnen för avläsning av den inre ugnstemperaturen underlättar hanteringen för nybörjaren. På riktigt stora ugnar med eldstad längre än 1 meter är det befogat med en termometer på ugnens båda ändar.
 • En tumregel vid köp av BBQ ugn är att alltid stanna för det större alternativet för att inte hamna i platsbrist på rökhyllan. De större ugnarna fungerar mera stabilt samtidigt som man tenderar att använda mera tid vid tillredningen i dem.
GrillSymbol Products