Bruksanvisning/garantivillkor för ugn: (modeller Q 700, Q 1000, Q 1250)

Viktigt!

Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du tar enheten i bruk. Enheten får endast
användas utomhus. Enheten fungerar med vedeldning.

Säkerhetsföreskrifter:

• Enhet som är i drift får inte lämnas oövervakad.
• Barn får inte använda utrustningen.
• Enheten är endast avsedd för utomhusbruk.
• Enheten är avsedd för specifikt bruk.
• Enheten blir mycket het vid användning och kan orsaka brännskador.
• Flytta inte enhet under drift.
• Demontera aldrig komponenter från igångvarande enhet.
• Förvara inte brandfarligt material nära igångvarande enhet.
• Använd aldrig en tekniskt defekt utrustning.
• Använd inte ofullständiga enheter – se till att alla detaljer är monterade (lådor, skorstenar, termometer)

Enhetens delar:

Grillkammaren innehåller:

• Grillgaller av rostfritt stål (2 st.)
• Ugnens främre galler (1 st.)
• Skorstenar (2 st.)
• Fästbultar för rökgången med muttrar och brickor (8 st.)
• Ugnstermometer (1 st.)
• Vattenbad (1 st.)
• Oljebad (2-3 st.) för Q 600 och Q 700 modellerna – 2 st, Q 1000 och Q 1250
modellerna- 3 st.
• Sprayfärg +600°C svart (för att förbättra färg som skadats på grund av höga temperaturer)

Eldkammaren innehåller:

• Asklåda
• Gjutjärnsgaller

Tillbehör:

• Låda för kol.

Förutom BBQ-funktion möjliggör kollådan kolgrillning. Lådan placeras på botten av
vattenbadet, oljebaden tas bort vid grillning. Grillkol eller grillbriketter placeras i lådan och
enheten fungerar då som en kolgrill. Askan ackumuleras i vattenbadet och skall avlägsnas från
vattenbadet innan nästa grillning.

Användning:

Enheten är fabriksmonterad – man ska bara montera skorstenar och en termometer och dra åt bultarna.
Innan användning:

1. Ta bort all förpackningsmaterial från utsidan och insidan av ugnen.
2. Montera skorstenar och termometer.
3. Dra åt bultarna.
4. Placera lådor och askgaller på plats.
5. Placera ugnen på en plan, fast och brandsäker yta.
6. Placera 1-2 kg kött med hög fetthalt, som bacon eller späck, på grillgallret.
7. Tillsätt lite vatten (ca liter) i vattenbadet.
8. Tänd i eldkammaren och värm upp ugnen i ca 1-2 timmar, håll temperaturen vid ca +120°C.
9. Håll skorstensspjällen öppna så att tekniska oljor som finns i ugnen kan brännas upp.
10. Se till att det finns stabilt tillräckligt vatten (ca liter) i vattenbadet.
11. Efter förfarandet, låt ugnen svalna.
12. Köttet kan inte ätas efter förfarandet (ge det inte heller till husdjur).

Syftet med förfarandet är att bränna upp tekniska oljor och skapa ett skyddande skikt av sot.
Under förfarandet stiger temperaturen ibland så högt att eldkammarens färg kan börja flagna.
För detta ändamål bifogas det en sprayfärg. Först måste flagnad färg skalas bort (till exempel
med en stålborste och/eller tyg), därefter övermålas området med sprayfärg. Färgen härdas
efter första uppvärmningen. Åtgärden är inte absolut nödvändig men hjälper att behålla
ugnens estetiska utseende.

Innan grillning:

1. Kontrollera att termometer och skorstenar är monterade.
2. Kontrollera att ugnens bultar är åtdragna.
3. Kontrollera att vattenbadet och oljebadet är monterade och att de är rena.
4. Använd ved med låg nivå av tjära som förbränningsmaterial (al, fruktträd, ek).
5. Ved som används som förbränningsmaterial bör vara torr eftersom våt ved kan orsaka
sotbildning. Använd inte tändvätska vid tändning.
6. Ugnen bör nå hög temperatur innan grillning (100-120°C).
7. Vid behov, tillsätt vatten i vattenbadet.

Under grillning:

1. Se till att temperaturen håller sig inom normalområdet (beroende på slag av mat kan temperaturintervallet variera).
2. Se till att det finns tillräckligt vatten i vattenbadet. (kött kräver vatten, men som en regel kräver fisk inte vatten)
3. Temperaturen kan även regleras genom ventilation med spjällen på skorstenarna, ugnsluckan och askgallret. Genom att stänga eller öppna olika öppningar är det möjligt att sänka eller höja temperaturen. Temperaturregleringen fungerar inte omedelbart efter öppnandet eller stängandet av öppningarna, beroende på situationen tar det några minuter. Om temperaturen blir för hög, kan den snabbt sänkas genom att man lämnar en liten luftspalt mellan grillkammarens lucka och väggen. Temperaturen sjunker också om man tillsätter vatten i vattenbadet.
4. Se till att skorstensröken är vit.
5. Se till att plast, papper, fimpar och annat skräp inte kastas in i eldkammaren.

Underhåll:

Rengöring av av ugnens insida– grillgallret kan rengöras med en borste som används för att ta bort torr smuts. Vid rengöring av olje- och vattenbad skall den ackumulerade vätskan (fett och vatten) hällas bort. Det rekommenderas inte att använda rengöringsmedel för att rengöra
ugnens insidor.
Rengöring av utsidan av ugnen – utsidan kan rengöras med vatten, använd rengöringsmedel
för att ta bort fett.
Anvisningar för att hantera möjliga fel och skapa ett välsmakande slutresultat:
Fel: Orsak: Gör så här:
Det finns inget
drag.
Alla spjäll är helt stängda,
asklådan är full av aska.
Kontrollera spjällens inställning.
Töm asklådan.
Sotbildning. Våt ved, fel typ av ved.
Använd torr ved för uppvärmning.
Använd ved med låg nivå av tjära
(al, fruktträd, ek).
Svart rök. Fel förbränningsmaterial eller
ugnen är för kall.
Använd torr ved för uppvärmning.
Använd ved med låg tjärhalt.
Vänta tills ugnen har nått högre
temperatur.

Mer information och tips om BBQ grillning finns på vår hemsida www.grillsymbol.com

Garanti:

1. Utrustningen och dess delar har en 24 månaders tillverknings- och materialgaranti.
Garantin är endast giltig mot uppvisande av de ursprungliga köpehandlingarna.
2. Garantin omfattar inte utbildning, underhåll, rengöring, återställande av produkten till
nyskick eller eliminering av fel förorsakade av felaktig användning.
3. Garantin omfattar inte heller normalt slitage av utrustningen, rostangrepp eller
konsekvenser av felaktig roståtgärdning eller obetydliga defekter uppkomna vid
användning. Inte heller defekter som inte påverkar produktens användbarhet (repor
mm.)
4. Garantin täcker inte flagning av färg på eldkammaren, skorstenen och på nedre delen
av grillkammaren. För detta ändamål levereras ugnen med 1 st. svart +600°C
temperaturtålig sprayfärg.
5. Om fel på produkten eller dess delar uppstår under garantiperioden skall säljaren i
första hand kontaktas.
Färg bränns loss.
För hög temperatur i vissa
områden. Ugnen är målad med
+400°C värmebeständig färg.
Ugnen levereras med +600°C svart
sprayfärg. Reparera fel angående
färg genom att följa informationen
på färgflaskan.
Maten torkar ut i
ugnen.
För hög temperatur.
Vattnet har avdunstat från
vattenbadet.
Sänk temperaturen.
Tillsätt vattnet i vattenbadet.
Maten ser kokt
ut (och smakar
kokt.)
För mycket fukt.
Lägg till mindre vatten. För mycket
fukt kan förhindra absorbering av
rök.
Maten har för
lite smak av rök.
För mycket fukt.
Lägg till mindre vatten.
Köttet är inte
överkokt men är
fortfarande segt
Som en regel är temperaturen för
låg. För lite fukt.
I slutet av grillningen, höj
temperaturen. Tillsätt vatten vid
behov.

GrillSymbol Products