Smoky Beast BBQ rökgrillens bruksanvisning/garantivillkor:
(modeller: Smoky Beast, Smoky Beast XL)

OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan du använder produkten. Produkten är endast för utomhusbruk. Produkten är driven med ved/ briketter / grillkol. Vid täckt BBQ och grillning eldar man olika bränslen. Du hittar en överblick över tillagningsmetoderna och användningen av bränslen nedan.

Säkerhetskrav:

 

 • Lämna inte produkten utan tillsyn när den används.
 • Barn bör inte använda produkten.
 • Produkten ska användas endast för det avsedda ändamålet.
 • Produkten kan utgöra en brandfara när den används.
 • Flytta inte produkten eller försök inte ta loss några delar när produkten används.
 • Ha inte produkten nära brandfarliga föremål när den används.
 • Placera inte produkten på ett trägolv eller en träterrass.
 • Använd ej en okomplett produkt – kontrollera att alla detaljer är monterade (skåp, skorsten, termometer)

 

Produktens delar:

 

 • Tillagningsugn (cortenstål)
 • Kolbädd (cortenstål)
 • Grillgaller av rostfritt stål (2 st)
 • Skorstenar (2 st)
 • Fästbultar med mutter och brickor för skorstenen (8 st)
 • Termometer för ugnen + fästmutter (1st)
 • Vattenuppsamlare (1 st)
 • Fettuppsamlare (1 st)
 • Grillkolsskåp (1 st)
 • Grillbriketskåp (1 st)
 • Gjutjärnsgaller (1 st)
 • Hink (1 st)

 

Om grillmöjligheterna med Smoky Beast rökgrillen:

 

1. Täckt BBQ: BBQ ugnen eldas med ved eller grillbriketter. Man kan även blanda dessa två, dvs börja med grillbriketter och om ca 1,5-2 timmar slänga på ved på glödande briketter. Grillbriketterna är mycket bekväma eftersom dom lämnar inte stoft och håller temperaturen stabil. Dock bör man ta hänsyn till att briketter inte brinner under hela tillagningsperioden, som till exempel för BBQ-revbensspjäll är ca 4 timmar. Vid tillagning i täckt BBQ brukar man vanligtvis fylla vattenuppsamlaren under hela tillagningsprocessen

2. Grillning: elda med grillkol. Kolen placeras i kolbädden precis under grillgallren. Grillning passar även för tillagning av pizza, i så fall rekommenderar vi att man köper en tillräckligt stor och tjock eldfast platta. Sådana plattor kan hittas i många byggaffärer (i ugnsavdelningen, inte i trädgårds- eller grillavdelningen), en bra storlek är 60x30x3 cm.

3. Varmrökning: BBQ-rökgrillen eldas med ved, men inte lika mycket som vid täckt BBQ. Vattenuppsamlaren fylls inte med vatten. Mer rök erfordras och därför kan man tillägga fuktigt spån i kolbädden.

4. Kallrökning: Smoky Beast rökgrillen kan användas för kallrökning. För att göra detta måste man placera en kallröksgenerator i kolbädden och följa temperaturen för att säkerställa en korrekt kallrökningsförlopp.

 

Sammansättning och användning av Smoky Beast rökgrillen:

Produkten är försammansatt i fabriken – du behöver endast montera skorstenen, skåpen och termometern samt skruva fast rökgrillens bultar. Innan första användning:

 

 1. Ta bort alla förpackningsdelar utifrån och inifrån rökgrillen.
 2. Montera skorstenen och termometern, skruv fast bultarna.
 3. Placera lådorna och askgallret.
 4. Placera rökgrillen på en stadig och jämn brandsäker yta.
 5. Placera 1-2 kg kött med ett högt fetthalt, till exempel bacon eller späck, på grillgallret.
 6. Elda i kolbädden (nedre delen av ugnen) och behåll en temperatur på ca +120°C i 1-2 timmar.
 7. Använd ved (al, fruktträd, ek) för den första inkörningen av ugnen.
 8. Håll skorstenens spjäll öppna för att alla tekniska oljor ska kunna dunsta bort från rökgrillen.
 9. Efter denna procedur låt rökgrillen svalna.
 10. Köttet är inte lämpligt för användning efter proceduren (inte för husdjur heller). Den proceduren är nödvändig för att alla tekniska oljor ska kunna dunsta bort samt för att ugnens inre väggar ska bilda en skyddande sotlager.

 

Ytbehandling av cortenstål: rökgrillen är tillverkad av 3 mm cortenstål som är väderbeständig och får en brunaktig nyans med tiden. Om du vill att ytan ska bli brun snabbare (när rökgrillen är ny, har den en silvergrå färg som vanligt stål) rekommenderar vi att bespruta rökgrillens yta med en 1% saltlösning som påskyndar rostningen. Om du behandlar ytorna innan den första förbränningen, sker oxideringsprocessen snabbare. Ytorna bör besprutas 3-10 gånger för att uppnå ett resultat. Direkta solstrålar påskyndar rostningen. Tillsammans med rökgrillen får du även en djupare underhållsanvisning för cortenstål. Alla anvisningar kan hittas i elektronisk format på hemsidan: www.grillsymbol.com

 

Användningssyften för de olika uppsamlare och skåp:

1. Vattenuppsamlaren är den uppsamlaren som är längst ner med ett jämnt botten. Den tas loss endast för att rengöras, 1-2 gånger om året beroende på användningsintensiteten. Eller då om det har samlats mycket aska under grillningen. Påfyllningen sker genom tornet som är på rökgrillens framdel på höger sida. Vattenuppsamlaren kan fyllas på med en slang, vattenkanna eller någon annan behållare som har en ränna. Uppsamlaren är överfylld om vattnet rinner ur rökgrillen in i hinken.

2. Fettuppsamlaren är en trapetsformad behållare som har ett jämnt botten på mitten. Den används vid täckt BBQ då fettet rinner genom den uppsamlaren in i hinken. Fettuppsamlaren placeras istället för vattenuppsamlaren under grillningsgallren. Uppsamlaren bör rengöras enligt dess visuella tillstånd. Kontrollera att överrinningsröret inte täpps.

3. Grillkolsskåpet är låg perforerad och har en W-profil. Monteras in i vattenuppsamlaren. Används för att grilla med kol, inte för BBQ. För att använda grillkolsskåpet bör man ta bort fettuppsamlaren.

4. Grillbrikettsbädd. Har höga sidor, har minsta mått av alla behållare. Placeras i kolbädden. Använding: fyll bädden till hälften med grillbriketer (till exempel Webers briketter 60 st), tänd briketterna och placera brikettsbädden på insidan av kolbäddens lucka. Håll luckan och skorstenens spjällar öppna i början för att briketterna ska ta eld ordentligt.

 

Underhåll:

Rengöring av rökgrillens inre delar – grillgallren kan rengöras med metallborsten genom att ta bort det intorkade fettet. Fett- och vattenuppsamlarna bör först sköljas (från fett och vatten) innan de rengörs. De kan sköljas med vatten. Det rekommenderas att inte använda några rengöringsmedel när man rengör rökgrillens inre delar.

 

Anvisning för att åtgärda eventuella fel:

 

Fel: Orsak: Hur man gör:
Rökgrillen drar inte. Alla spjäll är fullständigt stängda, askuppsamlarna är fulla med ask. Kontrollera spjällens läge.

Töm askuppsamlarna på ask.

Rökgrillen sotar. Fuktig ved, fel träslag.
Använd torr ved för att elda. Använd träslag med låg innehåll av tjära (al, fruktträd, ek).
Svart (mörkt) rök. Fel bränsle/ alternativt är rökgrillen kall. Om rökgrillen är kall är det normalt med mörkt rök i början. Använd torr ved för att elda. Använd träslag med låg innehåll av tjära. Vänta tills rökgrillen har blivit varmare.
Maten blir torr i rökgrillen. Temperaturen är för hög. Vattnet har dunstat bort från vattenuppsamlaren. Minska temperaturen eller tillägg vatten.
Maten smakar och ser ut kokt. För mycket fukt. Tillägg mindre vatten. Den höga fuktnivån tillåter inte röken att komma in i maten.
Maten smakar inte rökt. För mycket fukt. Tillägg mindre (eller inte alls) vatten.
Köttet är inte bränt men mycket hårt. Beror vanligtvis på en för låg temperatur.

För lite fukt.

Höj temperaturen i tillagningens slutfas. Lägg till vatten vid behov.

 

 

Garanti:

 

 • Produkterna och dess delar förses med en tillverknings- och materialgaranti på 24 månader. Garantin gäller endast vid innehav av kvitto.
 • Garantin omfattar inte undervisning om användingen av produkten, underhåll, återställning av det ursprungliga utseendet eller åtgärdande av liknande brister som har uppstått till följd av felaktig användning.
 • Garantin omfattar inte normal slitage och fel som uppstått till följd av normal slitage. Samt oviktiga brister (repor och liknande) som uppstått till följd av normal användning.
 • Om en defekt eller brist har uppstått under garantiperioden, tag kontakt med försäljaren.
GrillSymbol Products