Ångerrätt Efter att ha mottagit beställningen har köparen rätt att frånträda avtalet som ingåtts i webbbutiken inom 14 dagar.

Varorna som ska returneras ska vara oanvända och oskadade. Om varan skadas eller används inom 14 dagar förbinder sig inte webbutiken att ta tillbaka varan.

I undantagsfall kan nätbutiken ta tillbaka en använd eller skadad produkt, men till reducerat pris.

För att returnera varan måste du skicka en begäran om avbeställning till e-postadressen support@grillsymbol.com senast 14 dagar efter mottagandet av varan.

Kostnaden för att returnera varan står köparen för, såvida inte anledningen till returen ligger i att varan som ska returneras inte motsvarar den beställda (t.ex. en felaktig eller defekt produkt).

OBS! Produktionslager ligger i Tallinn, Estland. Alla returer skickas dit.

Köparen ska returnera varan inom 14 dagar efter inlämnande av ansökan eller styrka att han har överlämnat varan till varans transportör inom ovannämnda tid. Vid mottagandet av de returnerade varorna kommer nätbutiken att återkomma till köparen omedelbart, dock senast 14 dagar efter mottagandet av ångerrätten, alla avgifter som erhållits från köparen enligt avtalet. Webbutiken kan vägra att ge återbetalning tills den har mottagit varan som är föremål för avtalet eller tills köparen har visat att den har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först. Om köparen har valt ett annat leveranssätt än det vanliga sättet för produktleverans som erbjuds av nätbutiken, behöver Webbutiken inte återbetala kostnaden till konsumenten som överstiger kostnaden förknippad med det vanliga leveranssättet. Säljaren har rätt att häva utförandet av beställningen eller köpet som köparen gjort genom att meddela köparen via e-post med anledningen till avbeställningen (t.ex. produkten i e-butiken har ett felaktigt försäljningspris etc. Om säljaren avbryter fullgörandet av beställningen eller köpet gjort av köparen, kommer kostnaden för beställningen/köpet att återbetalas.

 

Rätten att väcka talan

 

Webbutiken ansvarar för att den sålda varan till köparen inte överensstämmer med avtalsvillkoren eller ett fel som redan fanns vid överlämnandet av varan och som visar sig inom två år från det att varan överlämnats till köpare. Inom de första sex månaderna från leveransen av varan till köparen antas det att defekten fanns redan vid leveranstillfället av varan. Det är Webbutikens ansvar att motbevisa motsvarande antagande. Vid mottagande av varorna, vänligen kontrollera produktförpackningen omedelbart. Skador på förpackningen ska omedelbart dokumenteras. Om skador inte noteras, beaktas inte senare anspråk.

Vid fel har köparen rätt att kontakta webbutiken senast inom två månader genom att skicka ett e-postmeddelande till support@grillsymbol.com eller ringa +46 46 288 63 65. Webbutiken ansvarar inte för fel som uppstått efter att varan har överlämnats till köparen. Om varorna köpta från Webbutiken har defekter som Webbutiken ansvarar för, reparerar eller ersätter Webbutiken de defekta varorna. Om det inte är möjligt att reparera eller byta ut varorna kommer Webshoppen att återbetala alla avgifter som är förknippade med köpekontraktet till köparen.

Webbutiken svarar på konsumentens klagomål skriftligen eller i en form som möjliggör skriftlig återgivning inom 15 dagar.

GrillSymbol Products