Vad är rosttrögt stål för något?

Rosttrögt stål, som vanligtvis kallas för cortenstål, utvecklades för att man inte skulle behöva färga stål. År 1933 utvecklade och patenterade United States Steel Corporation stål med en oerhörd mekanisk beständighet som huvudsakligen användes för tillverkning av järnvägsfraktvagnar. Tack vare sina fantastiska egenskaper används cortenstål till en väldigt stor utsträckning i dagens läge.

 

Hur skiljer sig cortenstål från vanliga kolstål-märken?

Cortenstål bildar ett lager på ytan som skyddar mot väderförhållanden. Skyddslagret bildas tack vare cortenstålets speciella kemiska struktur – förutom andra element innehåller cortenstål en liten mängd av till exempel koppar, nickel och krom. Skyddslagret utvecklas och återhämtas ständigt tack vare yttre påverkan. Med andra ord, för att skyddslagret ska bildas låter man helt enkelt stålet stå och rosta. Den kan ta upp till två månader tills stålets yta har oxiderats. Man kan påskynda rostningen genom att bespruta ytan med en saltlösning.

 

Var kan man se produkter av corentstål?

Man kan påträffa produkter av cortenstål i det offentliga rummet i många städer i Norden och Centraleuropa. Exempelvis på byggnadsfasader, blomkrukor, designelement på utomhusterrasser, eldstäder, fontäner, utomhusmöbler osv. Världskända byggnader och skulpturer där cortenstål har en central roll:

 

 

Dessutom otaliga andra mindre projekt och produkter där cortenstål är det bästa materialet för tillverkning. Tack vare sin väderbeständighet och sitt iögonfallande (men samtidigt tillbakadragna) utseende blir produkter av cortenstål allt mer populära i trädgården.

Vi på GrillSymbol vill öka medvetenheten hos allmänheten om det fantastiska materialet som håller i utomhusförhållanden utan underhåll i årtionden. Vi sätter stor vikt på miljön när vi utvecklar och designar våra produkter för att se till att produkterna är lika hållbara som själva materialet.

För att sammanfatta: rostiga föremål i stadsbilden och i trädgården är inte nödvändigtvis övergivna rostskadade metalldelar utan designelement som är utvecklade för att hålla länge i alla väderförhållanden.

GrillSymbol Products