Detta skall du ALDRIG  göra:

 • Använd aldrig björkved med näver på. Nävret ger upphov till en svart rök full av sot som missfärgar köttet vid rökningen. Vid upphettning/förbränning av björkved i syrefattig miljö frigörs dessutom en hel del tjära.
 • Använd heller aldrig barrved eftersom den innehåller tjärämnen, missfärgar köttet via sot och ger anrättningen en bitter/besk smak.
 • Använd inte för blöta träspån i eldstaden, skaka/krama spånet med handen innan det tillförs. Spån som är drypande blått hotar att släcka elden och ger dessutom upphov till tjärbildning! Det räcker att spånorna sprinklats med vätskan för att de skall ge god rökutveckling och dämpa lågorna.
 • Om du använder ved med bark, lägg inte barken nedåt så den direkt flammar upp, bildar tjära och bitter smak i röken. Avstå från ved med bark/näver eller ladda barksidan uppåt!
 • Undvik att tillföra för mycket vatten/andra vätskor via vatten- och fettplåtarna eftersom detta hindrar röken från att filtreras in i köttet och i stället ger en ång-effekt. Detär dock essentiellt att hålla en viss fuktighet i ugnen för att hindra köttet från att torka ut. Detta är alltså en viktig balansgång!
 • Undvik att hålla alla spjäll öppna samtidigt eftersom värmegenomströmningen då blir för hög och köttet får mindre röksmak. Man kan dock mot slutet av tillredningen ge köttet en korttidspuls av hög temperatur för att få köttet att lättare lossna från benen..
 • Släng aldrig diverse avfall i eldstaden, typ en-gångs-tallrikar cigarettfimper mm…
 • BBQ är ingenting man skal stressa med – ta det lugnt – ge processen tid, det lönar sig.

Detta skall du UNDVIKA att göra:

 • Överdosera inte mängden al-rök, maten kan få en bitter smak. Det är bra att blanda i ek- och askspån och på så sätt å en längre och mildare smak!
 • Undvik att tidigt ha alltför tjocka glazeer och att pensla på för tjockt av dessa då detta bildar en skorpa som hindrar köttet från att filtrera röksmak. Tillför hellre mera och tjockare glaze sent under rökningen!
 • Tänd inte träet i eldstaden med tändvätska, använd papper och tunn späntved/trästickor istället!

Se UPP med detta:

 • Applicera inte stora mängder vin i vatten- eller fettpannorna – det ger ingen särdeles effekt! Ge istället denna effekt via vin- eller ölsprinklade träspånor, med örter som strös på elden och ger upphov til en smaklig rök samtidigt som flammorna reduceras.
 • Om BBQ ugnen placeras på en gräsmatta kommer denna att förbrännas inunder! Vi rekommenderar att gräsmatta eller annat underlag skyddas först med tegelstenar för litet distans och sedan med en värmereflekterande folie inunder eldstaden.
 • Försök inte tillreda tunna biffar eller dylikt i en BBQ ugn  –  en BBQ ugn är framför allt avsedd för tjocka köttstycken eller till och med helkroppsdjur. Tunna biffar skall stekas  eller grillas!
GrillSymbol Products