I upptäcktshörnarn hittar du rabatterade produkter. Här hittar du prototyper som inte motsvarar till 100% standardena som tillämpas vid tillverkningen, produkter med smådefekter (till exempel repor), produkter som har använts för fotografering osv.  Alla dessa produkter är försedda med en vanlig garanti med undantag för dessa brister som redan är angivna i upptäcktshörnan.

Produktlista:

Kolgrill Chef XL med smådefekter (till exempel repor) 7500.-

Kolgrill Naked Chef XL med smådefekter (visningexemplar)  3900.-

Eldstad Alta XL (visningexemplar)  2900.-

Eldstad Alta (visningexemplar)  2400.-

Rökgrill Smoky Beast XL (visningexemplar) 25 000.-

Eldstad Antigo (visningexemplar)  9900.-

Eldstad Fogo (visningexemplar)  9900.-

Mer information: info@grillsymbol.com

 

GrillSymbol Products