I upptäcktshörnarn hittar du rabatterade produkter. Här hittar du prototyper som inte motsvarar till 100% standardena som tillämpas vid tillverkningen, produkter med smådefekter (till exempel repor), produkter som har använts för fotografering osv.  Alla dessa produkter är försedda med en vanlig garanti med undantag för dessa brister som redan är angivna i upptäcktshörnan.

Produktlista:

 

Eldstad Lucas, fotograferingsprodukt, användad pris 5500.-

Eldstad Laterna, prototyp-småskillnader, användad pris 1990.-

 

Mer information: info@grillsymbol.com

 

GrillSymbol Products